image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

SS-I.3.OPP.2017.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym

Więcej „OGŁOSZENIE”

Więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy Gminy Przytoczna informuję, że w najbliższych miesiącach odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o., celem dokonania spisu wyrobów zawierających azbest. Spis jest obowiązkowy w związku z tym prosimy o nie utrudnianie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Więcej „INFORMACJA”