image_pdfimage_print

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2017 roku!!!

Więcej „ZAWIADOMIENIE”

UWAGA PTASIA GRYPA

Powiatowy Inspektor Weterynarii wzywa mieszkańców posiadających dróg 
i inne ptactwo z miejscowości Przytoczna, Lubikowo, Goraj do jak 
najszybszego zgłoszenia tego faktu. 

Więcej „UWAGA PTASIA GRYPA”