Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”

SS-I.1.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”
 

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przyjazna wieś” na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Nazwa zadania: KAZIUKI 2018

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948
i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 27 lutego 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881935510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

 
Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku – zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

  • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
  • Samodzielnie przez swój program księgowy,
  • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
  • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

 

 

 

 

 

 
Nowe Targowisko w Przytocznej

Dnia 19 lutego 2018 roku Wójt Gminy Bartłomiej Kucharyk oraz Skarbnik Gminy Joanna Matuszewska  podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego – Stanisławem Tomczyszynem umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Targowiska Gminnego w Przytocznej”.

W ramach realizacji projektu  na targowisku w Przytocznej powstanie  budynek z pawilonem handlowym otwartym oraz jedno stanowisko handlowe „zamknięte pod klucz” . Targowisko będzie zadaszone,  utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne.

Poziom dofinansowania programu wynosi 63,63% i jest on realizowany w ramach  „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2018 r.

Ogłoszenie
Turniej Szachowy w Rokitnie

W niedzielę, 18 lutego 2018 rok w świetlicy wiejskiej, w Rokitnie odbył się kolejny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Przytoczna.

W tym roku w turnieju udział wzięło 23 uczestników. Lista uczestników wraz z punktacją przedstawia się następująco:

I m. – Radosław Świderski – 8,5 pkt.

II m. – Piotr Nowicki – 7 pkt.

III m. – Grzegorz Byliński – 6,5 pkt.

IV m. – Adam Rabczewski – 6 pkt.

V m. – Damian Jarnuczak – 6 pkt.

VI m. – Roksana Nowak – 5,5 pkt.

VII m. – Mateusz Górski – 5,5 pkt.

VIII m. – Artur Dietrich – 5,5 pkt.

IX m. – Jerzy Tatarynowicz – 5 pkt.

X m. – Wiesław Masłowski – 5 pkt.

XI m. – Marek Goździewicz – 4,5 pkt.

XII m. – Bogdan Jellinek – 4,5 pkt.

XIII m. -Józef Sławik – 4,5 pkt.

XIV m. – Olaf Mierzyński – 4,5 pkt.

XV m. – Zdzisław Rygielski – 4,5 pkt.

XVI m. – Krzysztof Heba – 4 pkt.

XVII m. – Aleksandra Kubiak – 4 pkt.

XVIII m. – Emanuel Bartoszek – 4 pkt.

XIX m. – Oliwier Markuc – 4 pkt.

XX m. – Paweł Rękawiecki – 3 pkt.

XXI m. – Szymon Maszoński – 3 pkt.

XXII m. – Mateusz Sławik – 2 pkt.

XXIII m. – Tymoteusz Maszoński – 1 pkt.

Nagrodzone zostały trzy pierwsze miejsca oraz zwycięzcy w kategorii młodzików: Roksana Nowak, Olaf Mierzyński oraz Aleksandra Kubiak.