Zajęcia Teatralne

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia teatralne po feriach zimowych – w piątek 9 marca. Życzymy udanego zimowego wypoczynku.
Misja gospodarcza

Zapraszamy lubuskie firmy z branży spożywczej, przemysłu HoReCa – wyposażenia hoteli i restauracji do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii w dniach 15-19 kwietnia 2018 r. dofinansowanej w 85% z funduszy Unii Europejskiej. Misji towarzyszy uczestnictwo w międzynarodowych targach ALIMENTARIA 2018 w Barcelonie, które zaliczają się do najważniejszych wydarzeń branży spożywczej i hotelarskiej na świecie oraz wizyta w regionie Murcja.

Misja organizowana jest przy współudziale Alimentaria Exhibitions (organizator targów Alimentaria) i Ambasady RP w Madrycie.

Termin rekrutacji: do 15 lutego 2018 r. do godziny 23:59

Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach Alimentaria 2018 w Barcelonie,
  • udział w Hub Alimentaria – międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej,
  • Seminaria i spotkania B2B z przedsiębiorcami w rożnych regionach Hiszpanii: w Barcelonie i w Murcji,
  • Spotkania z przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej, instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo- Handlową, stowarzyszeniem hotelarzy / rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (Katalonia Clusters) (w zależności od profilu uczestników misji)

Zapewniamy kompleksowo: program merytoryczny, usługę tłumaczenia, hiszpańskojęzyczne materiały promocyjne, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.
 

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1.500 zł netto.

Targi ALIMENTARIA 2018 odbywają się w Barcelonie co dwa lata i są to najważniejsze targi spożywcze w Hiszpanii i jedne z najważniejszych na świecie. Wystawa skierowana jest do producentów, dystrybutorów, importerów i eksporterów wszystkich produktów z branży spożywczej oraz z branż wspierających (wyposażenia kuchni, meble, itp.). Patronat nad targami sprawują między innymi ministerstwo rolnictwa, rząd Katalonii i Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego.

Region Murcja położony jest w południowo-wschodniej części Hiszpanii. Ze względu na żyzne ziemie oraz dogodny klimat Murcja jest typowym regionem rolniczym. Sektor ten ma duży wpływ na rozwój gospodarki regionalnej. Dominują uprawy winorośli, owoców cytrusowych (głównie pomarańczy i cytryn), oliwek oraz kwiatów. Turystyka pełni istotną rolę w rozwoju regionu. Murcja jest chętnie odwiedzana przez turystów ze względu na liczne plaże. Główne ośrodki znajdują się na wybrzeżu Costa Cálida oraz wokół laguny Mar Menor (Mniejsze Morze).

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1.500 zł netto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coi@lubuskie.pl lub coie@lubuskie.pl formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31, tel: 68 456 54 25 lub email coie@lubuskie.pl, coi@lubuskie.pl.

Załączniki:

1. Regulamin

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3
Rekrutacja do przedszkola

Zarządzenie Nr 4.2018

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej
a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

zarządza się, co następuje:

§1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej określa się następujące terminy:

od dnia do dnia do godz. harmonogram czynności
  31.01.2018   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
26.02.2018 02.03.2018 w godzinach pracy przedszkola Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019
Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
05.03.2018 19.03.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
20.03.2018 22.03.2018 Prace Komisji Rekrutacyjnej
23.03.2018 godz.13.00 Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

26.03.2018 03.04.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, oddziale do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
04.04.2018 godz. 13.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
i  nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
04.04.2018r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Rekrutacja – nabór uzupełniający
23.04.2018 Podanie do wiadomości publicznej wykazu wolnych miejsc.
23.04.2018 27.04.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
30.04.2018 godz. 13.00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

30.04.2018 10.05.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
11.05.2017 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
31.08.2018 Podanie do wiadomości publicznej wykazu wolnych miejsc.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej obowiązują  kryteria określone:

  1. w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) tzw. kryteria ustawowe,
  2. kryteria określone w uchwale nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Przytoczna
    z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna tzw. kryteria samorządowe.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Bezpieczeństwa.

§4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przytoczna.pl oraz http://przytoczna.bip.net.pl/ wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Druki rekrutacyjne można pobrać w danej placówce oraz ze strony internetowej pod adresem: http://spwierzbno.pl/?page_id=105, https://przedszkoleprzytoczna.edupage.org/news/#95

 

Załączniki:

  1. Zarządzenia nr 4.2018
  2. Uchwała nr XXVIII.192.2017Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

Państwowa Komisja Wyborcza                                  

Krajowe Biuro Wyborcze

biuroprasowe@pkw.gov.pl

(22) 695 26 65    605 898 609
INFORMACJA

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w związku z trwającymi

pracami remontowymi w biurach na I piętrze Urzędu Gminy Przytoczna

dnia 2 lutego 2018 roku kasa oraz referat ds. podatków będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.