Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie promocyjno-informacyjne projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”

Navigator International Sp. z o. o. zaprasza mieszkańców gminy Przytoczna na spotkanie promocyjno-informacyjne dot. projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Urzędu Gminy Przytoczna w dniu 19.04.2018 roku (czwartek) o godzinie 11.00.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • w wieku 50+
 • zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
 • pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • z najwyżej średnim wykształceniem

Priorytetowo będą kwalifikowane:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne

W PROJEKCIE OFERUJEMY:

 1. Dla wszystkich Uczestników/czek Projektu:
 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączona z przygotowaniem IPD (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo zawodowe połączone z warsztatami z autoprezentacji, asertywności itp.
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym) zakończone bezpłatną certyfikacją zewnętrzną.

2. Dodatkowo dla 22 osób zapewniamy  3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym!

Wszystkim Uczestnikom/czkom zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, pomoce i materiały dydaktyczne, catering podczas szkoleń (przerwa kawowa i smaczny obiad) oraz zajęcia jak najbliżej miejsca zamieszkania.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjo – promocyjne, na którym będzie można poznać szczegóły dotyczące projektu, jak również wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny.

Z pozdrowieniami,

Zespół Projektu