Informacja o zmianach w organizacji dowozów dzieci z Chełmska do placówek oświatowych

Szanowni Państwo informujemy, że w związku z zakończeniem prac związanych z inwestycją drogową w Chełmsku, przystanek przy drodze wojewódzkiej zostaje przywrócony do użytku od dnia 12 grudnia 2018 r.
Spotkanie z Mikołajem

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania z Mikołajem, które odbyło się 6 grudnia na hali sportowej przy gimnazjum.

 

 

\
Wystawa prac plastycznych

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci z Gminy Przytoczna na konkurs mikołajkowy. Prace można oglądać w Urzędzie Gminy.

 
Oferta organizacji pozarządowej

OGŁOSZENIE – Oferty realizacji zadania publicznego

Przytoczna, dnia 07.12.2018 r.

 

SS-I.9.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta:

Klubu Amazonek z siedzibą ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

na realizacje zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Nazwa zadania : „Organizacja – Spotkanie świąteczne”

Złożone przez stowarzyszenia oferty spełniają wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, tj. do 13  grudnia 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

oferta

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.
Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Przytoczna

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 19 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy
w Przytocznej.

Przytoczna, 5 grudnia 2018 r.

RG.0002.3.2018                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 19 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się III sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2018.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 30 listopada do 19 grudnia 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok:

–        przedstawienie projektu uchwały,

–        przedstawienie opinii komisji stałych,

–        odczytanie opinii RIO,

–        stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,

–        dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,

–        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2019-2030,
 • w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/Konrad Golec
Wojewódzki konkurs historyczny „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”

Zuzanna Janiak, uczennica klasy 8. Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Wierzbnie pomyślnie przeszła wszystkie etapy wojewódzkiego konkursu historycznego i uzyskała tytuł finalisty.

Zuzanna Janiak, uczennica klasy 8. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Wierzbnie pomyślnie przeszła wszystkie etapy wojewódzkiego tematycznego konkursu historycznego „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości” zorganizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i uzyskała tytuł FINALISTY, a dzięki temu otrzymała dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do średniej szkoły.

Tematyka konkursu obejmowała historię Polski w latach 1864 -1939, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych na gruncie politycznym, militarnym, gospodarczym
i kulturalnym działań wybitnych Polaków na rzecz odzyskania i rozwijania polskiej niepodległości. Zuzię do konkursu przygotowywała Katarzyna Śmigiel.

Gratulujemy naszej uczennicy życząc dalszych sukcesów!
Mikołajki Gminne 2018

Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbędzie się 6 grudnia o godzinie 16.00 na hali sportowej przy szkole Podstawowej w Przytocznej.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!
Konkurs Mikołajkowy 2018

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową, Stroik Bożonarodzeniowy oraz List do św. Mikołaja. Regulamin-Gminnego-Konkursu-Mikołajkowego