Zaproszenie do udziału w Dożynkach Gminnych

Urząd Gminy Przytoczna organizuje 1 września 2019 r. w Przytocznej, Dożynki Gminne połączone z wystawą rękodzieła i przedmiotów artystycznych.

Serdecznie zapraszamy firmy, indywidualnych producentów rolnych, ogrodników, pszczelarzy, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, rękodzielników, zainteresowanych prezentacją lub sprzedażą do udziału w tegorocznych uroczystościach (własne stoisko z ofertą, sprzedaż).Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tegorocznych Dożynkach prosimy o zgłaszanie deklaracji udziału do 14.08.2019 r. (karta zgłoszenia i regulamin dla wystawców dostępny na stronie www.przytoczna.pl).

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 881 935 510 lub mailem: promocja@przytoczna.pl
Zawiadomienie o XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przytoczna

Zawiadomienie o XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia  16 lipca 2019 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej.                                                                                         Przytoczna, 12 lipca 2019 r.

RG.0002.XI.2019   

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia  16 lipca 2019 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

–       
otwarcie
sesji i stwierdzenie quorum,

–       
ustalenie
porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie sesji.

Projekty
uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

Przewodniczący Rady Gminy
       Konrad Golec

   
Koncert Kapeli Wileńskiej

Zapraszamy na Koncert Kapeli Wileńskiej z okazji 80 urodzin Jerzego Garniewicza.


Konkurs na najpiękniejszą zagrodę wiejską

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą zagrodę wiejską.


Informacja od ALI-MED

W związku z docierającymi do nas informacjami od pacjentów, o odbieranych telefonach z informacją o rzekomym zlecaniu badań kolonoskopowych, usg itp. i powoływaniu się na Panią doktor Alinę Bryłkę – Dziurawiec oznajmia się, że badania te nie były uzgadniane i zlecane przez Panią doktor, ani nie są wykonywane w NZOZ ALI-MED w Przytocznej.

Prosimy mieszkańców
gminy o uwagę i ostrożność.