1%PODATKU DLA STOWARZYSZENIA NEW DANCE

Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia NEW DANCE.

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

STOWARZYSZENIE

NEW DANCE

 ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

KRS: 0000439898  NIP: 596-17-45-838

Członek Zwyczajny Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

!!!MOŻESZ POMÓC!!!

Stowarzyszeniu „NEW DANCE” Przytoczna – przekazując 1% podatku na rachunek bankowy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. ZLOP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest zarejestrowany pod Nr KRS: 0000169865. Pieniądze te zostaną przekazane dla Stowarzyszenia „New Dance” Przytoczna.

To nic nie kosztuje! 

Jak wypełnić PIT za 2012 rok?

Wystarczy wypełnić trzy pola w dziale WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), są to pola o numerach: 302-304 w PIT-36, 123-125 w PIT-37, 58-60 w PIT-38, 51-53 w PIT-39, 125-127 w PIT-28, 105-107 w PIT 36L

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO(OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru (KRS) ,organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

122.Numer KRS

 

0000169865

Wnioskowana kwota

 

Kwota z poz.125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.120, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 

123.

kwota

           zł.          gr

 

 

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  Podatnicy którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska  i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.125. W poz. 128 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem(Tel, e-mail)

 

 

124.   Cel szczegółowy 1%

       STOWARZYSZENIE „NEW DANCE” PRZYTOCZNA

126.                                    

125. Wyrażam zgodę

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY

Wszystkim przyszłym darczyńcom!

Wasza darowizna 1% podatku przeznaczona jest na potrzeby tancerzy Zespołu „NOWINKA” z Przytocznej na ich stroje, choreografie, udziały w turniejach, festiwalach i mistrzostwach krajowych jak i międzynarodowych.

www.NOWINKA.eu