112

image_pdfimage_print

Sprawozdanie z udziału w kampanii społecznej promującej Europejski Numer Alarmowy 112. 

 

   Sprawozdanie z udziału w kampanii społecznej promującej Europejski Numer Alarmowy 112.

   Akcja organizowana przez Wojewodę Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty z ramach kampanii społecznej promującej Europejski Numer Alarmowy 112.


Realizatorzy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej.

Opiekunowie: mgr Joanna Kaczorowska (pedagog szkolny), mgr Lucyna Krzysztof (edukacja wczesnoszkolna, klasa I c), mgr Dorota Kmieciak (opiekun Samorządu Uczniowskiego).


   Większość społeczeństwa w naszym kraju nie ma wystarczającej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, nie zna numerów alarmowych. Tutaj statystyki są nieubłagalne –według badań Komisji Europejskiej zaledwie 6 na 10 osób w Polsce zna europejski numer alarmowy, zaś tylko 6 na  100 obywateli naszego kraju potrafi wymienić numery alarmowe poszczególnych służb – policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego.

   Dzięki naszej akcji próbowaliśmy zmienić ten stan rzeczy. Nasze działania objęły swoim zasięgiem uczniów całej szkoły, ale także społeczność lokalną Przytocznej.


Działania to:

1. Przygotowanie gazetek ściennych – informacyjnych o numerze alarmowym 112.
2. Opracowanie poradnika dla uczniów klas młodszych na temat udzielania pierwszej pomocy, znajomości wszystkich numerów alarmowych. Przygotowanie dzieciom kolorowanek.
3. Przeprowadziłyśmy pogadanki na temat „W jaki sposób korzystać z numeru 112?” ( w klasach młodszych I-III, i IV-VI podczas godzin wychowawczych).
4. Przećwiczyłyśmy z dziećmi różne scenki, ukazujące, w jaki sposób należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, jak wykorzystać zdobytą wiedzę .
5. Włączenie się w akcję naszej gromady zuchowej „Rozbrykane Iskierki” – pogadanki, rozklejenie ulotek informacyjnych na terenie naszej gminy –  Europejski Dzień Numeru 112.
6. Przeprowadziłyśmy wstępny instruktaż udzielania pierwszej pomocy w klasach młodszych.
7. Na terenie naszej miejscowości dzieci z opiekunami, uświadamiały lokalną społeczność o potrzebie niezbędnej wiedzy na temat pierwszej pomocy, znajomości numeru alarmowego 112 (dzieci odwiedziły sklepy, Urząd Gminy, p. wójta, Ośrodek Zdrowia, Urząd Pocztowy, rozmawiały z mieszkańcami). Osoby znające numer 112 otrzymywały słodki poczęstunek wraz z naklejką, nieznający numeru musieli pocieszyć się jedynie naklejką.
8. Umieszczenie informacji z przebiegu akcji na stronie internetowej szkoły: www.sp.przytoczna.pl

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej