GIMNAZJALISTA Z KLASĄ

image_pdfimage_print

Od 01 września 2013 r. wszyscy uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej uczestniczyli w Projekcie „Gimnazjalista z Klasą” realizowanym przez Gminę Przytoczna  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

 

   Od 01 września 2013 r. wszyscy uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej uczestniczyli w Projekcie „Gimnazjalista z Klasą” realizowanym przez Gminę Przytoczna  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwała Pani Anna Powązka- Słońska – koordynator projektu. 18 czerwca 2014 r. odbyły się ostatnie zajęcia, a więc czas na refleksje, analizy, podsumowania.

   W zajęciach „Szkoda czasu na wkuwanie – czyli jak uczyć się szybko i skutecznie?” wzięło udział 80 uczniów. Młodzi ludzie realizowali autorski program Akademii Nauki. Uczniowie poznali skuteczne techniki i metody uczenia się, nabyli prawidłowe nawyki czytelnicze. A efekty? Dzięki treningom wzrosła sprawność myślenia i zapamiętywania. Uczniowie doskonalili umiejętność osiągania stanu relaksu. Wiedzą już, że aby osiągnąć sukces, trzeba umieć się uczyć i umieć odpoczywać .

   Przeprowadzone na zakończenie pomiary tempa czytania i operowania technikami pamięciowymi wykazały przyrost umiejętności uczestników. Dziesięciu wyróżniającym  się uczniom przyznano tytuł „Gimnazjalisty z klasą”.

   Uczestnicy (24 uczniów) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych „Ortograficzne zawirowania” poznali podstawowe zasady pisowni, a co najważniejsze, nauczyli się stosować posiadaną wiedzę w praktyce. W osiągnięciu efektu pomogły wykonywane przez uczniów ćwiczenia z zeszytów „Ortogrffiti” oraz program komputerowy „Dysortografia”.

   Dzięki Projektowi 20 uczniów przez cały rok szkolny uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych. Nauczyli się rozpoznawać i  nazywać emocje, wyrażać uczucia, radzić sobie z napięciem, pokojowo rozwiązywać konflikty. Wiedzą już, jak  poznawać swoje mocne i słabe strony oraz jak być asertywnym. To ważne umiejętności, które sprawią, że młody człowiek dobrze czuje się ze sobą i innymi.

   W roku szkolnym 2013/2014 wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci zostali wsparciem Szkolnego Ośrodka Kariery. Mogli skorzystać z indywidualnych zajęć doradczych, poddać się badaniom dobranym według potrzeb, m.in. „Młokozz test”, WOZ, „Indywidualny Planer Kariery”, „Labirynt Zawodów”, eSzok. Uczniowie otrzymali teczki z Indywidualnym Planem Działania.

   W ramach SzOK gimnazjaliści pod opieką doradcy zawodowego pracowali na platformie elektronicznej i przygotowywali koncepcję pracy, pisali budżet i tworzyli prezentację multimedialną Szkolnej Agencji Reklamowej „Blus”.

   2 kwietnia 2014 r. szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości. Uczniowie klas trzecich odbyli jednodniowe praktyki w wybranych przez siebie instytucjach i przedsiębiorstwach na terenie powiatu i województwa. Ze złożonych przez nich sprawozdań wynika, że obserwacja stanowiska pracy w zawodzie, który chcieliby w przyszłości wykonywać pomogła im w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Preorientacji zawodowej służyły również zajęcia grupowe oraz warsztaty, na których uczniowie zdobywali wiedzę o wybranych branżach zawodów, warunkach i możliwościach pracy, przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu. Uczyli się także, jak być przedsiębiorczym.

   Aktualnie nasze gimnazjum jest umieszczone na mapie aktywności zawodowej Powiatu Międzyrzeckiego oraz współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

  Zajęcia pozalekcyjne, które zaproponowaliśmy naszym uczniom w tym roku szkolnym, były nie tylko atrakcyjne, ale i skuteczne. Dzięki udziałowi w Projekcie „Gimnazjalista z Klasą” uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności, które pomogą im w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i życiowych.

   Już dzisiaj wiemy, że wiele z tych przedsięwzięć należy kontynuować w następnym roku. Na pewno działać będzie nadal Szkolny Ośrodek Kariery. Pozostaną również w szkole nowe pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, sprzęt audiowizualny i interaktywny oraz profesjonalnie wyposażony gabinet doradcy zawodowego.

   Projekt „Gimnazjalista z Klasą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dużym stopniu przyczynił się do wzbogacenia oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im . Jana Pawła II w Przytocznej