1,7 MLN ZŁ NA WSPARCIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

image_pdfimage_print

2 grudnia br. zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu 4 projektów w ramach POKL  na wsparcie oddziałów przedszkolnych w Gminach Otyń, Szprotawa, Przytoczna i Ośno Lubuskie. 

 

 

   W ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziane są dotacje na modernizacje oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Celem działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

 

   Projekty w tym Poddziałaniu mają charakter systemowy, co oznacza, że wybór projektu odbywa się z pominięciem procedury konkursowej. W przypadku Poddziałania 9.1.1 PO KL dotacja przyznawana jest na podstawie danych nadesłanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego 3-5 lat w roku szkolnych 2013/2014 wg danych demograficznych opartych na danych GUS – stan na dzień 31.12.2013 oraz danych dot. wychowania przedszkolnego wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014.
 

 

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania (w PLN)

Gmina Otyń

„Wsparcie oddziałów przedszkolnych w Gminie Otyń”

 

436 350,25

Gmina Szprotawa

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”

 

752 509,00

Gmina Przytoczna

„Wesołe Gumisie”

 

174 540,10

Gmina Ośno Lubuskie

„Przyjazne przedszkole w szkole – modernizacja i doposażenie oddziałów w szkole podstawowej gmina Ośno Lubuskie”

 

349 080,20


Źródło: www.lubuskie.pl