ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

image_pdfimage_print

Przytoczna dnia 14 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Sołectwa Wierzbno (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 30, poz. 639) zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2015 r. (w czwartek) o godz. 1700 w Szkole Podstawowej w Wierzbnie odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór sołtysa.
4. Wolne wnioski.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/Bartłomiej Kucharyk