IR.670.1.I.2016

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przytoczna oraz Starosta Międzyrzecki uprzejmie informują, że w dniu 18 stycznia 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00
odbędzie się zebranie wiejskie w Sali Wiejskiej w Lubikowie mające na celu zapoznanie się
z koncepcją programowo-przestrzenną:

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1327F i 1330F w m. Lubikowo”

realizowaną na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Prosimy o przybycie wszystkich zainteresowanych mieszkańców miejscowości Lubikowo.

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                    /-/ Bartłomiej Kucharyk