30 mln zł na badania i innowacje

30 mln zł jest do wzięcia w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację zadań z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.Nabór wniosków
potrwa od 29 lipca do 30 sierpnia br. Konkurs skierowany jest do
przedsiębiorstw lub partnerstw, a także instytucji świadczących usługi w
zakresie B+R.

Konkurs ogłoszony został w ramach Działania 1.1 RPO L2020. W jego
ramach  można uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji w
infrastrukturę i wyposażenie w MSP oraz dużych przedsiębiorstwach –
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Efektem
wsparcia ma być poprawa pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw
oraz samego regionu na rynku krajowym i zagranicznym. Realizacja
projektów w ramach działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach
wskazanych jako inteligentne specjalizacje.