POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” działając jako Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych
na spotkania odbywające się w formie dni otwartych. W trakcie konsultacji będzie możliwość uzyskania informacji na temat możliwości pozyskania środków dla spotkań młodzieży polskiej
i niemieckiej (z całego obszaru obu krajów).

O dofinansowanie z PNWM mogą się ubiegać organizacje publiczne i pozarządowe zajmujące się wymianą młodzieży, np. szkoły, urzędy, stowarzyszenia, domy kultury, fundacje. Wnioskodawcy razem z partnerem niemieckim muszą zaplanować wspólny projekt a następnie złożyć wspólny wniosek. W przypadku, kiedy organizacja nie posiada partnera PNWM może pomóc w jego znalezieniu.

Konsultacje odbędą się:

  • Pszczew w dniu 03.03.2016 r. (czwartek), godz. 9:00 – 11.00,
    Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13,
  • Przytoczna w dniu 03.03.2016 r. (czwartek), godz. 12:00 – 14:00,
    Urząd Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4.

Szczegółowych informacji udziela biuro StowarzyszeniaGmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”, ul. Nowa 5 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 735 84 47 wew. 38,
e-mail: boboryk@euroregion-viadrina.pl.

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Podstawowe informacje dotyczące PNWM
Jesteśmy organizacją utworzoną przez oba rządy po to, żeby poszerzać i pogłębiać kontakty młodzieżowe pomiędzy Polską i Niemcami. 17 czerwca 1991 roku, kiedy podpisywano Traktat o dobrym sąsiedztwie, ministrowie odpowiedzialni za sprawy młodzieży podpisali również Umowę o Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Przygotowano wówczas powstanie nowej, wspólnej instytucji, niezależnej od rządów tak, że w 1993 roku mogliśmy rozpocząć działalność. Od tego czasu odpowiadamy w obu krajach
za wymianę młodzieży obejmującą uczniów i młodzież w sferze pozaszkolnej.
PNWM wspiera finansowo i merytorycznie projekty wymiany młodzieży. PNWM nie narzuca nikomu tematów programów ale wymaga jeśli ma dofinansować projekt, żeby młodzież z obydwu krajów przez cały czas uczestniczyła we wspólnym programie. Prawdziwe „spotkanie” jest więc kryterium decydującym o dofinansowaniu
Na co możemy dawać pieniądze?
– spotkania młodych Polaków i Niemców
– praktyki
– imprezy dokształcające
– podróże do miejsc pamięci
– publikacje, media itd.
Na co nie możemy dawać dotacji?
– programy naukowe
– wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia budowlane
– programy komercyjne
– programy wyłącznie turystyczne
– koszty instytucjonalne (personel)
Kogo możemy wspierać?
Młodzież w wieku 12-26 lat (dla obszaru przygranicznego – również młodsi uczestnicy) oraz osoby prowadzące program. Ważne jest dla nas, żeby nie tylko były to programy dla młodzieży, ale żeby młodzież sama brała udział w planowaniu programu i miała wpływ na jego przebieg.