PODZIĘKOWANIE ZA PEŁNIENIE FUNKCJI DZIELNICOWEGO W GMINIE PRZYTOCZNA

image_pdfimage_print

W dniu 28 kwietnia 2016 r. podczas XVII Sesji Rady Gminy Przytoczna Wójt oraz Radni podziękowali asp. sztab. Janowi Piaseckiemu za 14-letnią służbę, którą pełnił jako dzielnicowy w naszej gminie. W uznaniu za zaangażowanie wręczono pamiątkowy ryngraf, drobny upominek i następujące podziękowanie:

Szanowny Pan Jan Piasecki

W imieniu własnym oraz Mieszkańców gminy Przytoczna, mam ogromną przyjemność podziękować Panu za wieloletnią pracę w policji, a w szczególności za kilkudziesięcioletni okres pełnienia służby dzielnicowego w naszej gminie. Trudno mi dziś definiować czy była to praca czy służba, ponieważ wszystko co Pan robił dla mieszkańców, wynikało z ogromnej pasji i serca, którego doświadczaliśmy będąc w potrzebie. Nie ma wątpliwości, że na trwałe wpisał się Pan w historię naszej gminy i jej mieszkańców. Pana postawa powinna być podawana jako wzorcowy, a wręcz podręcznikowy przykład pracy dzielnicowego, który identyfikuje się ze swoim rewirem i stara się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Jan Piasecki nigdy nie był postrzegany jako „glina” z druczkiem do mandatów i „pałką u boku”, który dla poprawienia statystyk i własnego awansu zawodowego myśli o osiągnięciu swoich celów. Dla Pana najważniejsze było dobro obywatela, poprawianie stosunków rodzinnych, sąsiedzkich, jak również szeroko rozumiana profilaktyka młodzieży. Większość mieszkańców mówiło i do dziś mówi o Panu „Nasz Jasiu”. Na taki szacunek pracuje się latami i nie każdemu się to udaje.

Dziękuję również za doskonałą współpracę z wójtem, radą gminy, sołtysami, dyrektorami placówek oświatowych, dyrektorem GOK, kierownikiem GOPS, strażą pożarną i wieloma osobami, które o każdej porze dnia i nocy mogły liczyć na Pana pomoc, profesjonalną radę, czy podjęte działania prewencyjne.

Na szczęście koniec pracy w policji nie wiąże się z końcem pracy zawodowej. Życzę Panu dalszych sukcesów i realizacji postawionych sobie celów. W życiu osobistym wiele miłości i samej życzliwości od osób najbliższych. Oby te dobre wzorce, które pozostawił Pan po sobie w gminie Przytoczna, owocowały przez kolejne lata i były inspiracją do pracy dla kolejnych policjantów pełniących służbę w naszej lokalnej społeczności.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Przytoczna
Bartłomiej Kucharyk