„Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w  miejscowości Przytocznej, ul. Parkowa 7, gmina  Przytoczna”

image_pdfimage_print

„Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w  miejscowości Przytocznej, ul. Parkowa 7, gmina  Przytoczna” współfinansowana ze środków przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w Gminie Przytoczna umożliwiającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu planowana jest poprawa standardu edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Przedszkola „Kasztanowa Kraina” w Przytocznej oraz doposażenie go w sprzęt dydaktyczny, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przeznaczonego na plac zabaw.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Działanie: 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie: 9.3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 077 163.11 zł