image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2018” Przytoczna, dnia 22.11.2018 r.                                           

SS.I.OPP.1.2018

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2019”

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały programu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 29 listopada 2018 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 22 listopada 2018 r. i zostaną zakończone 29 listopada 2018 r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ Wioletta Didenkow

Program współpracy 2019