Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 19 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy
w Przytocznej.

Przytoczna, 5 grudnia 2018 r.

RG.0002.3.2018                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 19 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się III sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2018.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 30 listopada do 19 grudnia 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok:

–        przedstawienie projektu uchwały,

–        przedstawienie opinii komisji stałych,

–        odczytanie opinii RIO,

–        stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,

–        dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,

–        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2019-2030,
 • w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/Konrad Golec