Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 6 lutego (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 

RG.0002.4.2019                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 6 lutego (środa) 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się IV sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 19 grudnia 2018 r. do 6 lutego 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2018 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

 

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Golec