Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 26 marca (wtorek) 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

         Przytoczna, 19 marca 2019 r.

RG.0002.6.2019                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 26 marca (wtorek) 2019 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się VI sesja Rady Gminy Przytoczna.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z IV i V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Uhonorowanie medalem za zasługi dla obronności kraju.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 6 lutego do 26 marca 2019 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia ppoż.
 6. Informacja o działalności spółki Wokamid w roku 2018.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2019-2030,
 • w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Przytocznej,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej,
 • w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie  Gminy Przytoczna na rok 2019,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2019 roku.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5059

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konrad Golec