Zawiadomienie o uroczystej Sesji Rady Gminy Przytoczna

Zawiadomienie o uroczystej Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów.                                                                                        Przytoczna, 30 maja 2019 r.

RG.0002.IX.2019   

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam
o uroczystej Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 1400 w
sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów.

Porządek obrad:

1.     
Sprawy
regulaminowe:

–       
otwarcie
sesji i stwierdzenie quorum,

–       
ustalenie
porządku obrad.

2.     
30.
rocznica wolnych wyborów:

  • uroczyste otwarcie
  • prezentacja o wolnych wyborach w Polsce
  • referat na temat pierwszych wolnych wyborów w kraju
  • wystąpienie uczniów Szkoły Podstawowej w Przytocznej
  • wystąpienieWójta Gminy Przytoczna
  • wystąpienie przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego
  • wolne głosy.

3.     
Sprawy
różne.

4.     
Zakończenie
sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Golec