Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”.Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

W ramach akcji
wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą
elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z
bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego
wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego
trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w
pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną
wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania
zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie
obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu
i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji
w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”.

Udział w akcji jest
darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla
dzieci i uczestniczących placówek. Zapraszamy do udziału!

Regulamin akcji
dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

#DzieciUcząRodziców