ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

image_pdfimage_print

8 marca 2015 w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu”.

 

„ABC Przedsiębiorczości”  Lubuski Fundusz Pożyczkowy (działający przy ARR S.A. w Zielonej Górze) we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze organizuje w piątek 8 maja br. spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu” (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich POKL 2007-2013).

Wzięcie udziału w projekcie umożliwi skorzystanie z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Projekcie „Dodaj pieniądze do pomysłu” mogą wziąć udział osoby, które mieszkają w województwie lubuskim i nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Projektu, a zamierzają ją rozpocząć i prowadzić na terenie województwa lubuskiego. W procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały: kobiety, osoby pracujące, pracownicy naukowi, studenci i absolwenci. Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa trenerów i ekspertów z takich dziedzin jak: księgowość, prawo i marketing. W ramach Projektu ARR S.A. udziela nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu, mikropożyczki w wysokości do 50 000 zł.

Podczas spotkania, poza prezentacją ww. Projektu, specjalista ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze dodatkowo przygotuje krótką prezentację dotyczącą funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie lubuskim oraz źródeł pozyskiwania informacji nt. FE.

Osoby, które zainteresowane udziałem w spotkaniu, są proszone o wypełnienie zgłoszenia na szkolenie oraz o jego dostarczenie do Lubuskiego Funduszu Pożyczkowy w Zielona Góra przy ul. Chopina 14. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 6 maja 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i dostarczenie – najpóźniej w dniu spotkania – formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie. Dokumenty – zgłoszenie na szkolenie oraz formularz zgłoszeniowy – są dostępne na stronie:

http://www.lfp.region.zgora.pl/mikropozyczki_na_rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej/wymagane_dokumenty/

Spotkanie odbędzie się w salce konferencyjnej w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 1, w godz. 10:00 – 15:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się o 9:30.

Informacji o projekcie udzielają pracownicy ARR S.A.: Krzysztof Jurek (tel. 68 3297827), Mariola Dobosz (tel. 68 3297828), Renata Szwajkowska (tel. 95 7390316).