AKTUALNOŚCI GIMNAZJALNE

image_pdfimage_print

Informacje o najnowszych wydarzeniach w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przytocznej

 „Szkoła z energią – jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”

      W listopadzie w naszej szkole podsumowaliśmy działania w ramach przedsięwzięcia „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”. W każdej klasie została przeprowadzona na ten temat godzina wychowawcza. Lekcja składała się z dwóch modułów: prezentacji multimedialnej oraz zajęć warsztatowych. Prezentację przygotowali uczniowie klas trzecich. Zajęcia warsztatowe przeprowadzone zostały metodą pracy grupowej. Polegały one na opracowaniu miniporadnika „Strażnika Energii”. Uczniowie zastanawiali się, jak obniżyć zużycie energii i racjonalnie nią gospodarować w domu. Przygotowane przez uczniów poradniki zostały sprawdzone i ocenione, a autorzy wyróżniających się  prac -nagrodzeni.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. I tak uczniowie:
-klas I przygotowali plakaty „Jak racjonalnie korzystać z energii ?”
-klas II-pisali rozprawki nt. „Dlaczego i jak należy oszczędzać energię ? „
-klas III tworzyli prezentacje „ABC o energii” oraz dokonywali pomiarów zużycia energii przez domowe urządzenia elektryczne.

Wszystkie działania zostały ocenione przez szkolne jury, a wyróżnieni uczniowie otrzymali tytuł SZKOLNEGO STRAŻNIKA ENERGII oraz nagrody rzeczowe.

NAGRODZENI UCZNIOWIE:

Prezentacja multimedialna ” ABC energii elektrycznej”

 • Ola Kaszyńska
 • Dawid Mielnik

Plakat „Jak racjonalnie korzystać z energii?

 • Marika Krugiołka
 • Natalia Kukucka
 • Paula Kukucka

Praca pisemna „Dlaczego i w jaki sposób możemy oszczędzać energię?”

 • Kamila Kotwicka

Tworzenie miniporadnika „Strażnik energii”

 • Paulina Bartkowiak
 • Daria Bober
 • Daria Bauer
 • Jagoda Czubak
 • Ada Piotrowska

 Ponadto szkolny zespół redakcyjny opracował gazetkę, w której umieszczony został artykuł pt.”Dlaczego i jak należy oszczędzać energię?” oraz poradnik gimnazjalisty dotyczący racjonalnego gospodarowania energią.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia: 

 • Jolanta Konieczna
 • Anna Powązka-Słońska
 • Mirosław Romanowski

NAGRODY ROZDANE!

     W poniedziałek 3 grudnia troje gimnazjalistów – Weronika Gnybek, Aleksandra Kaszyńska i Dawid Mielnik –  odebrało w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu nagrody za zdobycie trzeciego miejsca w konkursie „Stres – jak sobie z nim radzić”. Uczniowie przygotowali na ten temat prezentację multimedialną. Opiekunem grupy była p. Katarzyna Kolasińska.

Serdecznie gratulujemy!

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM BISKUPEM

W poniedziałek 3.12.2012r. odwiedził nasze gimnazjum ks. biskup Adam Dyczkowski. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji laureatów festiwalu piosenki religijnej i przybliżeniu twórczości literackiej patrona naszej szkoły błogosławionego Jana Pawła II. 

     Następnie czcigodny gość opowiedział o swojej długoletniej znajomości z polskim papieżem. Zachęcił również młodzież do systematycznej nauki, która stwarza moŻliwości rozwoju dla każdego dziecka.

     Wizytę zakończyło spotkanie z pracownikami szkoły, podczas którego rozmawiano o problemach wychowawczych. Wspominano również nadanie imienia Jana Pawła II naszemu gimnazjum, czego dokonał siedem lat temu właśnie ks.bp. Adam Dyczkowski.