AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „PRZYJAZNA WIEŚ”

image_pdfimage_print

Działające od ponad roku Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” z Chełmska i Twierdzielewa w sposób wzorcowy realizuje swoje zadania statutowe.

 

Liczące dwudziestu sześciu członków – aktywnie działających mieszkańców Chełmska i Twierdzielewa stowarzyszenie, wzorcowo realizuje swoje zadania statutowe. Działalność tych osób nie skupia się tylko na wspólnych spotkaniach i „piciu kawy”, ale przede wszystkim realizacji najważniejszego celu stowarzyszeń, jakim jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Oprócz takich sukcesów jak: zakup doposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej za kwotę 17500 zł, kwota dofinansowania z PROW 12250 zł. złożone zostały kolejne wnioski na doposażenie placów zabaw na kwotę 16300 zł. Ostatnim sukcesem był udział w konkursie ogłoszonym przez wójta Gminy Przytoczna na: „Wykonanie zadania publicznego” i pozyskanie kwoty 2500 zł. dzięki któremu możliwe było zorganizowanie wyjazdu do Poznania. Jak się okazało zwyczajny wyjazd był nadzwyczajny, ponieważ celem podróży był Teatr Wielki i Opera – Aida Verdiego. O wrażeniach widzów można pisać bez końca. Jak nie trudno zauważyć warto zakładać stowarzyszenia a wolny czas i własne inicjatywy przekładać na aktywizację lokalnej społeczności. Już niebawem zapoznamy Państwa z równie aktywną działalnością kolejnego stowarzyszenia z naszej gminy: „Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno”.