Bezpieczeństwo publiczne

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego była przedmiotem dyskusji podczas XIX Sesji Rady Gminy Przytoczna

 

W dniu dzisiejszym odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Przytoczna, na której poruszono kwestię stanu bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego. Informacji w tym zakresie udzielili: nadkom. Robert Konieczny Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, asp. sztab. Tomasz Kwiatkowski Komendant KP w Skwierzynie oraz pan Bogusław Chajduk Komendant Gminny OSP Przytoczna. Przedstawiciele policji przedstawili w pokazie multimedialnym analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KPP w Międzyrzeczu w roku 2011. Poruszono kwestię braku patroli policji na terenie gminy Przytoczna i możliwości wykupienie przez gminę dodatkowych służb, z których korzystają już gminy Międzyrzecz i Skwierzyna. Uczestnicy sesji zgłosili także problemy dotyczące kwestii spożywania alkoholu przez młodzież, szczególnie w miejscach publicznych, a także stan narkomanii na terenie gminy.

Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznej Pan Bogusław Chajduk przedstawił informację o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy za I kwartał 2012 r. Omówił stan pojazdów, przeprowadzone remonty, ilość wyjazdów, a także stan zabezpieczenia w wodę do celów przeciwpożarowych na terenie gminy.