Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów – Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych.

image_pdfimage_print

Burmistrz Międzyrzecza w imieniu zawiązanego Partnerstwa z Burmistrzem Skwierzyny i Wójtem Przytocznej informuje, że gminy Międzyrzecz, Skwierzyna i Przytoczna dysponują wolnymi terenami inwestycyjnymi, które mogą być wykorzystane do lokalizacji obiektów przemysłowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych. Miasta są przychylne propozycjom inwestycyjnym wpływającym na ich rozwój i otwarte na wszelkie formy współpracy gospodarczej z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Zapraszamy zainteresowanych inwestorów do składania wstępnych propozycji na zakup działek inwestycyjnych w nowotworzonym Międzyrzeckim Parku Przemysłowym II, Regionalnym Parku Przemysłowym w Skwierzynie i Strefie Aktywności Gospodarczej w Przytocznej.