DEBATY W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

18 marca 2014 roku  w naszym gimnazjum odbyły się debaty w ramach działań realizowanych w Projekcie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” 

 

   18 marca 2014 roku  w naszym gimnazjum odbyły się debaty w ramach działań realizowanych w Projekcie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. W ciągu całego dnia, od godziny 10 rano aż po godziny wieczorne, obradowali kolejno (tylko i wyłącznie w swoich gronach) uczniowie, nauczyciele i rodzice.

   Projektowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to ma przynieść duże zmiany w polskiej edukacji. Do jego realizacji zaproszona została ograniczona, elitarna ilość szkół oraz placówek oświatowych. Tym bardziej jesteśmy dumni, że nasze gimnazjum może brać udział w tym Projekcie.

   Każda debata odbywała się według podobnego planu. Wśród uczniów prowadzącymi zostały Patrycja Krutak i Sandra Ren, dzielnie wspomagane przez Martę Zaborską. Dyskusję wśród nauczycieli poprowadzili panowie – Mirosław Romanowski i Michał Gnybek. Grupę rodziców moderowały panie – Danuta Szczyszyk i Agnieszka Rzepka. Każdy zespół zastanawiał się nad tym, jak czuje się w szkole, jakie są atuty naszego gimnazjum, co stanowi przeszkodę w relacjach pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Dyskusje dotyczyły ponadto przyszłości naszej placówki. Poszczególne zespoły szukały obszarów, gdzie mogłyby samodzielnie lub wspólnie z inną grupą podejmować decyzje. Tutaj ogromną rolę odegrała odpowiedzialność. W każdej debacie pojawiły się propozycje konkretnych działań  zacieśniających współpracę zainteresowanych kręgów.

   Z pewnością jesteście ciekawi, jakie to propozycje i jakie działania zaproponowali uczestnicy debat? Możemy zapewnić, że już wkrótce będzie można zaobserwować ich realizację w gimnazjum!

   Dzień 18 marca 2014 roku to prawdziwe święto demokracji w naszej szkole!

Zespół 6RUN