DLACZEGO OD 1 LIPCA WZROSNĄ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW?

image_pdfimage_print

W związku z licznie pojawiającymi się w zakładce „Zadaj pytanie wójtowi” wątpliwościami dotyczącymi opłat za wywóz odpadów, chciałbym odnieść się do kilku najczęściej występujących pytań i niejasności. 

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Przytoczna

 

                W związku z licznie pojawiającymi się w zakładce „Zadaj pytanie wójtowi” wątpliwościami dotyczącymi opłat za wywóz odpadów, chciałbym odnieść się do kilku najczęściej występujących pytań i  niejasności.

 

Zanim zacznę odpowiadać, zmuszony jestem wyjaśnić najważniejsze zagadnienie:, czym jest w ogóle tzw. ustawa śmieciowa? Najkrócej mówiąc, Unia Europejska wymaga od Polski pewnych regulacji odnośnie utrzymania porządku i czystości, na co rząd przygotował bubel prawny i jednym ruchem scedował to zadanie na gminy. Jako jeden z członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, podpisałem się pod wnioskiem o zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Nadal czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu jesteśmy zmuszeni realizować jej zapisy, ponieważ czy nam się to podoba czy nie, każda ustawa jest aktem prawnym, który musimy przestrzegać, nie mamy wyboru. Z pewnością wielokrotnie słyszeliście Państwo w mediach bądź czytaliście w prasie na temat wielu zawiłości związanych z wdrożeniem tego programu.

 

Najbardziej interesująca jest cena i pytanie skąd się wzięła taka, a nie inna w naszej gminie? Ustawodawca wymaga od nas zupełnie innej niż dotychczas formy segregacji i zbiórki odpadów, a składowiska muszą dostosować swoje urządzenia do nowych regulacji prawnych związanych ze spełnianiem wymogów RIPOK. Wiąże się to z kilkunastomilionowymi nakładami inwestycyjnymi związanymi w przebudowę instalacji, co w naturalny sposób powoduje wzrost ceny.

 

Oprócz sugestii z centrali odnośnie średnich stawek przyjętych dla całego kraju, które są zdecydowanie wyższe od przyjętych przez nas, na początku 2012 roku, wspólnie z jedenastoma innymi gminami z naszego regionu, powołaliśmy specjalny zespół do wyliczenia średnich opłat za świadczenie usług w tym temacie. Kilkumiesięczną analizę przygotowaną przez członków zespołu, każdy z włodarzy przedstawił swojej radzie gminy, tylko nie wszyscy radni przyjęli te stawki i stąd różnica między stawkami w gminach. Ja osobiście uważam to za kardynalny błąd, ponieważ Gmina Przytoczna przyjmując stawki 12 złotych od mieszkańca za śmieci segregowane i 15 złotych za niesegregowane zabezpieczyła w budżecie na 2013 rok 480 tys. zł środków własnych. Czyli oprócz opłat, które uiścicie Państwo, jako mieszkańcy tej gminy my z własnego budżetu szacujemy, że będziemy musieli dołożyć w/w kwotę. Pragnę zauważyć, że to tylko 6 miesięcy, więc na cały rok byłby to prawie milion złotych. Gdyby nie ta kwota, to dzisiaj musielibyśmy mówić o kosztach rzędu 18 złotych od mieszkańca za śmieci segregowane i 23 zł za niesegregowane. A środki, które dołożymy do śmieci to brak realizacji takich zadań jak, remont ul. Topolowej koszt ok 300 tys. zł., czy remont oczekiwanej przez wszystkich sali widowiskowej w Domu Kultury. Porównywanie naszych stawek do tych przyjętych w gminach ościennych jest kompletnym nieporozumieniem. Skoro my przy zakładanych kwotach planujemy, że w ciągu tego roku będziemy musieli dołożyć ok. 480 tys. zł kosztem innych planowanych i oczekiwanych przez wszystkich inwestycji, to nietrudno policzyć ile będą musiały dołożyć z własnego budżetu gminy, do których jesteśmy porównywani? Jeszcze w lutym tego roku, trafi do każdego z Państwa specjalny biuletyn informacyjny, w którym wyjaśnione będą wszystkie kwestie związane z wdrożeniem tej ustawy. Już mogę powiedzieć, że w piątek Sejm przyjął poprawki i kilka kwestii ulegnie zmianie m.in. gminy będą mogły wprowadzić stawki zróżnicowane, czego do tej pory nie mogły robić. Czekamy jeszcze na głosowanie w Senacie i podpis Prezydenta. Chciałbym nadmienić o jeszcze jednym jakże znaczącym absurdzie. Zgodnie z ustawą musieliśmy przyjąć stawki do końca 2012 roku, a przetarg, który wyłoni realną kwotę ogłosić w marcu. Jak nietrudno zauważyć absurd goni absurd. Do tego dochodzi jeszcze ustawa o finansach publicznych i konieczność jej przestrzegania tak, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych. Moim podstawowym zadaniem, jako wójta gminy jest to, aby każdy z mieszkańców zapłacił jak najmniej i ten obowiązek spełnię. Ale trudno dzisiaj mówić o konkretnej kwocie skoro na przełomie marca i kwietnia rozstrzygnięty będzie przetarg. Proszę jeszcze raz Wszystkich Państwa o wyrozumiałość i powstrzymanie się od szkalowania naszej gminy, bo to w żaden sposób nie wpływa na jej pozytywny wizerunek. Proszę także o czerpanie informacji z rzetelnych źródeł, chociażby takich jak nasza gminna strona: www.przytoczna.pl, bądź osobiście w urzędzie gminy.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Wójt Gminy Przytoczna

Bartłomiej Kucharyk