Dożynki Gminne: 01.09.2019 r. Serdecznie zapraszamy!

image_pdfimage_print

W dniu 27.05.2019 r. została zawarta umowa nr 5/2019 między Województwem Lubuskim- Urzędem Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Gminą Przytoczna,  jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji pn.:  „Dożynki– Przytoczna 2019” w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny lata 2018-2019.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi  17 814,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest organizacja Dożynek Gminnych,  które odbędą się 1 września 2019 r. w Przytocznej.

Poprzez organizację dożynek gminnych w Gminie Przytoczna poprawie ulegnie wizerunek wsi jako obszaru atrakcyjnego do zamieszkania i prowadzenia działalności rolniczej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, promowanie aktywnego wypoczynku, spędzanie  wolnego czasu z rodziną, ale także stworzenie okazji do upowszechniania miejscowej tradycji i promocji produkcji rolnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zostań Partnerem Krajowej SIECI Obszarów Wiejskich www.ksow.pl