Dożynki Gminne: 01.09.2019 r. Serdecznie zapraszamy!

W dniu 27.05.2019 r. została zawarta umowa nr 5/2019 między
Województwem Lubuskim- Urzędem Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą
w Zielonej Górze a Gminą Przytoczna,  jako „Partnerem KSOW” na realizację
operacji pn.:  „Dożynki– Przytoczna 2019” w ramach Planu Działania
Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny lata
2018-2019.Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi
 17 814,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest organizacja Dożynek Gminnych,
 które odbędą się 1 września 2019 r. w Przytocznej.

Poprzez organizację dożynek gminnych w Gminie Przytoczna
poprawie ulegnie wizerunek wsi jako obszaru atrakcyjnego do zamieszkania i
prowadzenia działalności rolniczej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie
aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu
życia i odżywiania, promowanie aktywnego wypoczynku, spędzanie  wolnego
czasu z rodziną, ale także stworzenie okazji do upowszechniania miejscowej
tradycji i promocji produkcji rolnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zostań Partnerem Krajowej SIECI Obszarów Wiejskich www.ksow.pl