Dożynki Gminne 2018

image_pdfimage_print

Dożynki Gminne: 26.08.2018 r.     Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zostań Partnerem Krajowej SIECI Obszarów Wiejskich www.ksow.pl

W dniu 23.05.2018 r. została zawarta umowa nr 20/2018 między Województwem Lubuskim- Urzędem Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Gminą Przytoczna,  jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji pn.:  „Dożynki Gminne – Przytoczna 2018” w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny lata 2018-2019.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi  17 814,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest organizacja Dożynek Gminnych,  które odbędą się 26 sierpnia 2018 r. w Przytocznej.

Poprzez organizację dożynek gminnych w Gminie Przytoczna poprawie ulegnie wizerunek wsi jako obszaru atrakcyjnego do zamieszkania i prowadzenia działalności rolniczej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, promowanie aktywnego wypoczynku, spędzanie  wolnego czasu z rodziną, ale także stworzenie okazji do upowszechniania miejscowej tradycji i promocji produkcji rolnej.