DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

 

   20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

  Tego dnia świętowaliśmy również 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

   W naszej szkole w tym dniu w klasach I-III  przeprowadzono lekcje dotyczącą praw dziecka, natomiast w klasach IV-VI przeprowadzono pogadankę dotyczącą tego zagadnienia, nie omijając rozmów na temat obowiązków, jakie uczniowie muszą spełniać.

   Uczniowie przygotowali plakaty, na których zapisywali swoje prawa, zostały one wywieszone na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym.

   Chcielibyśmy, aby ten dzień trwale wpisał się w szkolną tradycję. Mamy nadzieję, że mądrej dyskusji będzie towarzyszył uśmiech i zabawa, a od tego roku 20 listopada stanie się Wielkim Dziecięcym Świętem.

 

Dorota Kmieciak