E-dowód

image_pdfimage_print

Od 4 marca 2019 roku można składać wnioski na nowy e-dowód. Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można używać  e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych:

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planujemy czasowe przerwy techniczne, w tym przerwę w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W celu zminimalizowania ewentualnych, związanych z tym niedogodności – zarówno po stronie urzędów, jak i obywateli – przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje i wskazówki działania w tym okresie.

Zaplanowane na 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych. Staramy się je skrócić do koniecznego minimum. Zależy nam, aby w tym czasie zarówno Państwo, jak i obywatele w możliwie najmniejszym stopniu odczuli jakiekolwiek niedogodności.

Ważne informacje:

  • W środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączamy możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługę tę włączymy ponownie 4 marca. Wszystko po to, by mieli Państwo czas na sprawną obsługę wniosków, które wpłynęły przed tym terminem. W szczególności chodzi o wnioski wymagające koniecznych uzupełnień.
  • Prosimy, aby wnioski złożone przez Internet były obsługiwane w pierwszej kolejności. Zależy nam na wyeliminowaniu sytuacji, w której obywatel – z uwagi na np. dołączenie zdjęcia niespełniającego wymagań – będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku po 4 marca.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności uzupełnień, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z obywatelem – telefonicznego lub mailowego (wiadomość na skrzynkę ePUAP).
  • W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Obywatele informowani są, że wnioski o dowód mogą składać maksymalnie do godz. 11.30, abyście mieli Państwo czas na wprowadzenie danych do systemu.
  • W związku z powyższym, prosimy o regularne sprawdzanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu. Przede wszystkim:
  1. w środę 27 lutego – w celu nadania biegu wnioskom złożonym przez Internet (przed czasowym wyłączeniem tej możliwości),
  2. w piątek 1 marca przed godz. 12.00 – w celu sprawdzenia, czy nie wpłynęły tam uzupełnione przez obywateli wnioski złożone wcześniej przez Internet. Wnioski te muszą zostać wysłane do personalizacji w piątek 1 marca do godz. 12.00. WAŻNE! Po 4 marca nie będzie możliwości spersonalizowania dowodu na bazie wniosku złożonego do 1 marca. W takiej sytuacji – obywatel będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku. Zależy nam na uniknięciu takich sytuacji. Liczymy na Państwa pomoc i profesjonalizm, za które już teraz dziękujemy.

W razie wystąpienia sytuacji, w której nie będzie możliwe wysłanie wniosku do personalizacji przed godz. 12.00 w piątek i obywatel będzie zmuszony złożyć ponowny wniosek po 4 marca, prosimy o poinformowaniu o tym zainteresowanego niezwłocznie i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.