Fundusz Stypendialny

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” podjęło uchwałę o powstaniu Funduszu Stypendialnego, którego celem jest finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów

– przyjętych w nowy roku akademickim 2018/2019, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie którzy ze względów na niskie dochody swoich rodzin mogą mieć trudności z pokryciem kosztów podjętych studiów i utrzymaniu się w Poznaniu.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie Stowarzyszenia: http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny