GENIALNA SZKOŁA W WIERZBNIE

image_pdfimage_print

Koniec roku szkolnego to  czas na wszelkie podsumowania i refleksje. Dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie największy sukces w bieżącym roku szkolnym to zajęcie I miejsca w II edycji ogólnopolskiego konkursu „GENialna szkoła”.

18 czerwca  w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie dyrektor szkoły, Katarzyna Śmigiel, w towarzystwie wychowanka przedszkola w Wierzbnie, Julka Dymianowskiego i jego rodziców, odebrała gratulacje i nagrody. Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Urszula Augustyn – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.

„GENialna szkoła to konkurs realizowany przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w ramach kampanii społecznej „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”. Akcję Honorowym Patronatem objęła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik –Rostkowska. Nagradzane w konkursie są szkoły, które w szczególny sposób pomagają dzieciom chorym na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie, a także dzieciom z innymi zaburzeniami o podłożu genetycznym i neurologicznym, motywując je do działania, wprowadzając w dorosłe życie, ucząc empatii, pomocy i zrozumienia.

To było ogromne przeżycie i doświadczenie spotkać się z niezwykłymi pedagogami i ich uczniami z różnych stron Polski, podzielić się swoimi refleksjami i wymienić doświadczeniami. Cieszymy się, że otrzymaliśmy tak zaszczytne miano „GENialna szkoła”
SP Wierzbno