Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed afrykańskim pomorem świń (ASF)

W związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) – groźną chorobą wirusową, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki przypominamy, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne
zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas
utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one
usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest
wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie
ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe
przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego
rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do
gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe”
należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach
komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również
kości dzików. Ze względu na Strategię ”Znowelizowane podejście
do kontroli i zwalczania ASF u dzików” zaleca się ograniczenie
aktywności ludzi w obszarach występowania ASF.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego:
  w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np.
  charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby
  zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych
  zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików
  (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom
  mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny
  niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie
  rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez
  72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których
  utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą
  świń
  .

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.