Gminny Dzień Seniora

image_pdfimage_print

W ramach Lubuskiego Tygodnia Seniora dnia 18.10.2018 r. odbyło się gminne spotkanie seniorów zorganizowane przez Klub Seniora „Feniks” z Przytocznej.

„Spiesznie życiem się raduj, dopóki je masz.” – Yang Zhu    

W ramach Lubuskiego Tygodnia Seniora w dn. 18.10.2018 r. odbyło się gminne spotkanie seniorów zorganizowane przez Klub Seniora „Feniks” z Przytocznej.
W sali widowiskowej GOK oprócz członków klubu zebrało się wielu seniorów z terenu gminy. Obecny był również wójt p. Bartłomiej Kucharyk, przedstawicielka Rady Gminy p. Danuta Szczyszyk oraz delegacja ze szkoły podstawowej z opiekunką Joanną Wroną. Spotkanie otworzyła prezeska klubu Henryka Żuk. Były kwiaty,

życzenia i ciepłe słowa, podziękowania za 12 lat aktywnej działalności. Kol. Antonina Tarnowska opowiedziała o pracy klubu, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wyjazdach na wycieczki do kina czy teatru. W programie artystycznym wystąpił zespół Animo Semper pod kierunkiem p. Sławomira Filusa. Zaśpiewał kilka piosenek, m.in te związane z przemijaniem. W części słownej były dwa skecze i wiersze. Wystąpili: Teresa i Andrzej Lipski oraz  Antonina Tarnowska, Alina Sudoł i Ela Szlachetko. Kolejny punkt programu to pokaz mody „ze starej szafy”. Seniorzy zaprezentowali to,
co zostało im z czasów młodości. Prezentowano głównie stroje z lat 70 i 80, ale były też starsze. Na wybiegu pojawiły się seniorki, ale wystąpiły tez 2 dziewczyny  z Animo Semper – Marianna i Małgosia. Na zakończenie H. Żuk zarecytowała wiersz B. Okudzawy „Modlitwa”.
Po zakończeniu programu wszyscy zostali zaproszeni na kawę i tort ufundowany przez
p. wójta. Seniorzy pokazali, że umieją się bawić, cieszyć się życiem, są ciągle aktywni. Dziękujemy p. wójtowi B. Kucharykowi, Radzie Gminy za wspieranie naszej działalności,
dyr. P. Barskiemu, pracownikom GOK za pomoc w organizacji spotkań i imprez,
dyr. B. Koniecznej i pracownikom za utrzymywanie więzi międzypokoleniowej.

Henryka Żuk