HARMONOGRAM PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 R.

image_pdfimage_print

W załączeniu podajemy terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku.

 

 

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU
 

Zgodnie ze złożoną w Urzędzie Gminy Przytoczna deklaracją, właściciel nieruchomości zamieszkałej ponosi opłaty stałe, płatne co miesiąc bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego
po miesiącu, którego dotyczy opłata
:

  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Przytoczna (42 8367 0000 0050 0281 6000 0001) lub
  • w kasie Urzędu Gminy w Przytocznej.

Harmonogram płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r.:

 

Lp.

Za miesiąc

Należy zapłacić do dnia

1.

styczeń

10.02.2015 r.

2.

luty

10.03.2015 r.

3.

marzec

10.04.2015 r.

4.

kwiecień

10.05.2015 r.

5.

maj

10.06.2015 r.

6.

czerwiec

10.07.2015 r.

7.

lipiec

10.08.2015 r.

8.

sierpień

10.09.2015 r.

9.

wrzesień

10.10.2015 r.

10.

październik

10.11.2015 r.

11.

listopad

10.12.2015 r.

12.

grudzień

10.01.2016 r.