Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

image_pdfimage_print

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do przedszkola i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szkołach podstawowych określa się następujące terminy:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do  szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym. 28.02.2019 r. – 15.03.2019 r. 12.08.2019 r. –  16.08.2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150  ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
do 21.03.2019 r. 09.08.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
22.03.2019 r. 14.08.2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
do 02.04.2019 r. 20.08.2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 05.04.2019 r. 23.08.2019 r.


W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej określa się następujące terminy:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do  przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym. 28.02.2019 r. – 15.03.2019 r. 29.07.2019 r. –  02.08.2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
do 21.03.2019 r. 09.08.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
22.03.2019 r. 14.08.2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
do 02.04.2019 r. 20.08.2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 05.04.2019 r. 23.08.2019 r.

zarządzenie nr 7.20190001

Uchwała Nr XXVIII.191.2017

uchwała nr XXVIII.192.2017