Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w drugim półroczu 2019 r.

image_pdfimage_print

Informacja o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2019 r.

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2019 r.

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Miesiąc Dzień miesiąca
lipiec 9, 23
sierpień 6, 20
wrzesień 3, 17
październik 1, 15, 29
listopad 12, 26
grudzień 10, 23

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne):

Miesiąc Dzień miesiąca
lipiec 16
sierpień 20
wrzesień 19
październik 14
listopad 12
grudzień 06

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne biodegradowalne, w tym odpady zielone:

Miesiąc Dzień miesiąca
lipiec 15, 31
sierpień 19, 30
wrzesień 12, 27
październik 28
listopad 29
grudzień 28

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. 95 781-41-11 lub w urzędzie gminy
– pokój nr 5 (parter).

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk