Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2018 r.

image_pdfimage_print

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2018 r.

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 9, 23
luty 6, 20
marzec 6, 20 
kwiecień 3, 17, 30
maj 15, 29
czerwiec 12, 26

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630
w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne):

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 22
luty 19
marzec 20
kwiecień 19
maj 17
czerwiec 26

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

 

Odpady komunalne biodegradowalne, w tym odpady zielone:

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 22
luty 19
marzec 20
kwiecień 17, 24
maj 10, 28
czerwiec 12, 26

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. 95 781-41-11 lub w urzędzie gminy
– pokój nr 5 (parter).

 

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk