II SESJA RADY GMINY

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Przytoczna

Zawiadamiam o II sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 11 grudnia 2014 r. o godz. 1300 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 01.12.2014r. do 11.12.2014r.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
 • w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 mścieków,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 
  19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2015 rok,
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3396

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec