III EDYCJA PROJEKTU TRAMPOLINA MIKRODOTACJE DO 5000.-TYS.ZŁ.

Rusza III edycja projektu „Trampolina-regionalny program wspierania inicjatyw lokalnych”
Projekt jest adresowany do młodych organizacji ze stażem krótszym niż półtora roku od zarejestrowania w KRS,
grup nieformalnych i samopomocowych.
Regulamin konkursu , tryb ubiegania się o mikrodotację, wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej
Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych www.zlop.org.pl zakładka Projekty/Trampolina i na facebooku.
Projekt realizowany jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze we współpracy z władzami jednostek
samorządu terytorialnego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Termin i miejsce spotkania informacyjnego z koordynatorem projektu zostanie podany na stronie Starostwa Powiatowego Międzyrzecz