III SESJA RADY GMINY

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Przytoczna

Zawiadamiam o III sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2014 r. o godz. 1300 w sali Domu Kultury w Przytocznej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Przytoczna.

2. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Społecznika Roku 2014.

3. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 11.12.2014r. do 29.12.2014r.

5. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok:

– przedstawienie projektu uchwały,

– przedstawienie opinii komisji stałych,

– odczytanie opinii RIO,

– stanowisko Wójta w sprawie przedstawionych wniosków komisji stałych,

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,

– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029,
  • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2015.

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3403

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec