INFORMACJA

image_pdfimage_print

Urząd Gminy Przytoczna informuje o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Przytoczna w 2014 r.

 

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2014 r.

 

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Miesiąc

Dzień miesiąca

styczeń

14 i 28

luty

11 i 25

marzec

11 i 25

kwiecień

8 i 22

maj

13 i 27

czerwiec

10 i 24

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

 

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, plastik, odpady biodegradowalne):

Miesiąc

Dzień miesiąca

styczeń

27

luty

24

marzec

24

kwiecień

23

maj

27

czerwiec

23

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu.

 

   Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. (95) 781-41-11
lub w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 (parter).

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk