INFORMACJA

image_pdfimage_print

Informacja o terminach wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych w 2013 r.

      

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów w 2013 r.

dla miejscowości:

Wierzbno, Goraj, Nowiny, Lubikowo, Lubikówko, Przytoczna, Dębówko, Krobielewo, Krasne Dłusko, Rokitno, Gaj, Nowa Niedrzwica, Strychy, Stryszewo, Poręba, Chełmsko

Wywóz odbywa się we WTORKI, dwa razy w miesiącu, w niżej podanych terminach :

 

Miesiąc

Dzień miesiąca

Styczeń

15 i 29

Luty

12 i 26

Marzec

12 i 26

Kwiecień

9 i 23

Maj

14 i 28

Czerwiec

11 i 25

Lipiec

9 i 23

Sierpień

13 i 27

Wrzesień

10 i 24

Październik

8 i 22

Listopad

12 i 26

Grudzień

10 i 23/poniedziałek/

 

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów segregowanych w 2013 r.  

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: tworzywo sztuczne, makulatura, szkło):

Miesiąc

Dzień miesiąca

sierpień

12

wrzesień

16

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. (95) 781-41-11 lub w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 (parter).

  

Miejska Spółka Komunalna

AQUALIFT Sp. z o.o.

w Międzychodzie