INFORMACJA

image_pdfimage_print

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2015 r.

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)

Miesiąc

Dzień miesiąca

lipiec

14 i 28

sierpień

11 i 25

wrzesień

  8 i 22

październik

13 i 27

listopad

10 i 24

grudzień

15 i 29

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, plastik, odpady biodegradowalne):

Miesiąc

Dzień miesiąca

lipiec

21

sierpień

18

wrzesień

21

październik

20

listopad

18

grudzień

15

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Dodatkowy termin wywozu segregowanych odpadówbiodegradowalnych:

Miesiąc

Dzień miesiąca

lipiec

7

sierpień

4

wrzesień

2

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. (95) 781-41-11 lub w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 (parter).

 

                                                                            Wójt Gminy Przytoczna

                                                                                         /-/ Bartłomiej Kucharyk