Informacja

Wójt Gminy Przytoczna informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.Zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/237/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010
r.  w sprawie określenia trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr XLV/244/2010 Rady Gminy Przytoczna
z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/237/2010 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej, wskazuję
na możliwość składania wniosków do budżetu na 2020 rok.

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także inne podmioty z terenu gminy Przytoczna mogą składać swoje wnioski i propozycje do Wójta Gminy Przytoczna, w sekretariacie Urzędu Gminy w Przytocznej, przy ul. Rokitniańskiej 4, do dnia 15 września 2019 roku.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/Bartłomiej Kucharyk