INFORMACJA DLA WYBORCÓW

image_pdfimage_print

W związku ze zbliżającymi się wyborami informuję, że lokale wyborcze będą otwarte w dniu wyborów od godz. 7:00 do godz. 21:00, a w obwodach odrębnych tj. DPS Rokitno 58 i DPS Rokitno 38 od godz. 9:00 do godz. 21:00.

Jednocześnie podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także lokale wyznaczone do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1. Sołectwo Chełmsko
(wieś Chełmsko, wybud. Żabno)
Sołectwo Twierdzielewo
(wieś Twierdzielewo)
Wiejski Dom Kultury w Chełmsku 15
2. Sołectwo Goraj (wieś Goraj)
Sołectwo Krobielewo (wieś Krobielewo i osada Nowiny)
Sołectwo Stryszewo
 (wieś Stryszewo i Stryszki)
Sołectwo Lubikowo(wieś Lubikowo, przys.Lubikówko, osada Dziubielewo)
Sołectwo Strychy (wieś Strychy)
Świetlica Wiejska w Goraju 24
3. Sołectwo Przytoczna
(wieś Przytoczna, wybud. Murowiec)
Sołectwo Dębówko
(wieś Dębówko i Orłowce)
Sołectwo Gaj-Poręba (wieś Gaj i Poręba)
Urząd Gminy ul. Rokitniańska 4 Przytoczna
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania            korespondencyjnego**
4. Sołectwo Rokitno
(wieś Rokitno bez DPS nr 38 i 58)
Dom Strażaka w Rokitnie 12b
5. Sołectwo Wierzbno
 (wieś Wierzbno)
Szkoła Podstawowa w Wierzbnie 31
6. Sołectwo Krasne Dłusko
(wieś Krasne Dłusko)
Sołectwo Nowa Niedrzwica
(wieś Nowa Niedrzwica, osada Chełmicko, Rokitno-Stacja)
Świetlica Wiejska w Nowej Niedrzwicy 6
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania            korespondencyjnego**
7.  Dom Pomocy Społecznej Rokitno 58 DPS Rokitno 58
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych*
8.  Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 DPS Rokitno 38
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych*

                                                                                                                    Wójt Gminy Przytoczna

                                                                                                                    (-) Bartłomiej Kucharyk

[wpdm_package id=27886 template=”link-template-default.php”]